Announcements
PENGISIAN SKOR PKS-SKPM

PERHATIAN!!!

Semua sekolah rendah dipohon untuk menyemak skor dengan teliti sebelum tarikh akhir pengisian iaitu pada 28 Disember 2014. Skor masih boleh diubah dan disimpan sehinggalah pada tarikh akhir pengisian.

Semua sekolah dipohon untuk mengisi skor PKS-SKPM 2010 di www.web.moe.gov.my/enazir dan skor PKS-SKPM 2003 di nkra.moe.gov.my

SEKOLAH RENDAH

1 November hingga 28 Disember 2014 (SKPM 2010)

1 November hingga 28 Disember 2014 (SKPM 2003)

SEKOLAH MENENGAH

1 Mac 2015 hingga 12 April 2015 (SKPM 2010)

1 Mac 2015 hingga 12 April 2015 (SKPM 2003)

 

Tapak Autokira SKPM 2003 boleh dimuat turun di nkra.moe.gov.my pada ;

1 November 2014 (SR)

25 November 2014 (SM)

 

Pihak sekolah perlu log in terdahulu dan klik pada pautan Muat Turun Dokumen


PENGISIAN SKOR PKS-SKPM

PERINGATAN!!!

SEMUA SEKOLAH DIPOHON UNTUK MENGISI

SKOR PKS-SKPM versi 2003 dalam Portal NKRA (www.nkra.moe.gov.my)  dan PKS-SKPM 2010 (www.moe.gov.my/enazir) BAGI TAHUN 2014

 Pengisian skor PKS-SKPM adalah seperti berikut;

 

SEKOLAH

SKPM 2003

SKPM 2010

SEKOLAH RENDAH

1 Nov. 2014 - 28 Dis. 2014

1 Nov. 2014 - 28 Dis. 2014

SEKOLAH MENENGAH

1 Mac. 2015 - 12 April 2015

1 Feb. 2015 - 12 April 2015

  Untuk tujuan memuat turun Tapak Autokira SKPM 2003. Sila log in dahulu dan klik pada pautan Muat Turun Dokumen
LOGIN
    
UserID Password
    (case-sensitive)

First time login! Please change password after success login.
    
Helpdesk
Sila hubungi Pegawai yang berkenaan.
Perkara
Nama
No Tel
UNIT NKRA
 HELPDESK
(Lupa id & kata laluan?)
8872 1535 / 8872 1536
LINUS
Sila hubungi FasiLINUS daerah masing-masing atau UNIT NKRA

SKPM JNJK 8884 4353 / 4731
SBT Dr. Chitra 8321 7443 / 012 201 2510
SAPS JU, PPD, JPN


Penentuan Band
Band
SM
SR
1
 >= 90
>= 85
2
80-89.99
75-84.99
3
70-79.99
65-74.99
4
60-69.99
55-64.99
 5 50-59.99
45-54.99
 6 40-49.99
35-44.99
 7 <= 39.99
<= 34.99
Hakcipta © 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM).
PENAFIAN : Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan
yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.
2014-12-22 11:23:44