Announcements
Tiada berita terkini.
PENGISIAN SKOR PKS-SKPM

PERINGATAN!!!

SEMUA SEKOLAH DIPOHON UNTUK MENGISI

SKOR PKS-SKPM versi 2003 dalam Portal NKRA (www.nkra.moe.gov.my)  dan PKS-SKPM 2010 (www.moe.gov.my/enazir) BAGI TAHUN 2013

 Pengisian skor PKS-SKPM adalah seperti berikut;

 

SEKOLAH

SKPM 2003

SKPM 2010

SEKOLAH RENDAH

9 Dis. 2013 - 27 Dis. 2013

1 Nov. 2013 - 27 Dis. 2013

SEKOLAH MENENGAH

1 Mac. 2014 - 11 April 2014

1 Feb. 2014 - 11 April 2014

  Semua sekolah SBT-SM hendaklah muat turun tapak KPI-SBT SM untuk Penilaian Tawaran Baharu Pengetua. Sila log in dahulu dan klik pada pautan Muat Turun Dokumen
LOGIN
    
UserID Password
    (case-sensitive)

First time login! Please change password after success login.
    
Helpdesk
Sila hubungi Pegawai yang berkenaan.
Perkara
Nama
No Tel
UNIT NKRA
 HELPDESK
(Lupa id & kata laluan?)
8872 1535 / 8872 1536
LINUS
Sila hubungi FasiLINUS daerah masing-masing atau UNIT NKRA

SKPM JNJK 8884 4353 / 4731
SBT Dr. Chitra 8321 7443 / 012 201 2510
SAPS JU, PPD, JPN


Penentuan Band
Band
SM
SR
1
 >= 90
>= 85
2
80-89.99
75-84.99
3
70-79.99
65-74.99
4
60-69.99
55-64.99
 5 50-59.99
45-54.99
 6 40-49.99
35-44.99
 7 <= 39.99
<= 34.99
Hakcipta © 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM).
PENAFIAN : Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan
yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.
2014-04-20 06:06:43