Announcements
PENGUMUMAN LINUS2.0

PENGUMUMAN LINUS2.0 :

Tarikh pengisian data murid di Portal NKRA bagi LINUS 2.0 : Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi pada 20 OKTOBER hingga 31 OKTOBER 2014.

SEMUA SEKOLAH diharapkan menyemak data murid dari semasa ke semasa. Guru diminta untuk menyemak PORTAL NKRA LINUS2.0 bagi data murid tercicir atau pindah sekolah di sekolah sedia ada atau sekolah baru di SEMAK DATA MURID (APDM) di kelas masing-masing.

Harap maklum.

Pegawai FasiLINUS (Literasi BM dan Numerasi) di semua JPN & PPD dikehendaki membimbing dan membantu guru di sekolah bagi pengisian data murid bagi Saringan LINUS 2.0 : Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi sekolah seliaan masing-masing.

 Sebarang pertanyaan,boleh rujuk kepada PPD dan PADU, KPM.


PENGISIAN SKOR PKS-SKPM

PERHATIAN!!!

Semua sekolah rendah dipohon untuk menyemak skor dengan teliti sebelum tarikh akhir pengisian iaitu pada 28 Disember 2014. Skor masih boleh diubah dan disimpan sehinggalah pada tarikh akhir pengisian.

Semua sekolah dipohon untuk mengisi skor PKS-SKPM 2010 di www.web.moe.gov.my/enazir dan skor PKS-SKPM 2003 di nkra.moe.gov.my

SEKOLAH RENDAH

1 November hingga 28 Disember 2014 (SKPM 2010)

1 November hingga 28 Disember 2014 (SKPM 2003)

SEKOLAH MENENGAH

1 Mac 2015 hingga 12 April 2015 (SKPM 2010)

1 Mac 2015 hingga 12 April 2015 (SKPM 2003)

 

Tapak Autokira SKPM 2003 boleh dimuat turun di nkra.moe.gov.my

Pihak sekolah perlu log in terdahulu dan klik pada pautan Muat Turun Dokumen


LINUS2.0 : SARINGAN 2, 2014
PERHATIAN  :

Saringan 2, 2014 Literasi Bahasa Malaysia, Literasi BI dan Numerasi
(Tahun 1, 2 dan 3)

         
    (i)   Tarikh Pengisian Data Saringan 1 pada 20 HINGGA 31
               OKTOBER 2014

                ***  Portal DIBUKA pada 20 Oktober 2014 pukul 12.01 pagi.
                        Portal DITUTUP pada 31 Oktober 2014 pukul 12.00 malam.

** 1.    Semua guru yang terlibat dengan PENGISIAN DATA MURID bagi Saringan
          LINUS2.0
  perlu mengisi di dalam LINUS2.0. Sekolah diminta
             mengemaskini DATA APDM mengikut enrolmen semasa sekolah.
   
LOGIN
    
UserID Password
    (case-sensitive)

First time login! Please change password after success login.
    
Helpdesk
Sila hubungi Pegawai yang berkenaan.
Perkara
Nama
No Tel
UNIT NKRA
 HELPDESK
(Lupa id & kata laluan?)
8872 1535 / 8872 1536
LINUS
Sila hubungi FasiLINUS daerah masing-masing atau UNIT NKRA

SKPM JNJK 8884 4353 / 4731
SBT Dr. Chitra 8321 7443 / 012 201 2510
SAPS JU, PPD, JPN


Penentuan Band
Band
SM
SR
1
 >= 90
>= 85
2
80-89.99
75-84.99
3
70-79.99
65-74.99
4
60-69.99
55-64.99
 5 50-59.99
45-54.99
 6 40-49.99
35-44.99
 7 <= 39.99
<= 34.99
Hakcipta © 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM).
PENAFIAN : Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan
yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.
2014-10-26 01:26:54