Announcements
KOD SEKOLAH PPD LEDANG

Kod sekolah PPD Ledang telah dikemaskini. Sila gunakan userid yang baru. Contoh: PGBJBA9019. Katalaluan masih yang lama.


PENGISIAN SKOR PKS-SKPM

PERHATIAN!!!

Semua sekolah rendah dipohon untuk menyemak skor dengan teliti sebelum tarikh akhir pengisian iaitu pada 28 Disember 2014. Skor masih boleh diubah dan disimpan sehinggalah pada tarikh akhir pengisian.

Semua sekolah dipohon untuk mengisi skor PKS-SKPM 2010 di http://apps9.moe.gov.my/enazir/ dan skor PKS-SKPM 2003 di nkra.moe.gov.my

SEKOLAH RENDAH

1 November hingga 28 Disember 2014 (SKPM 2010)

1 November hingga 28 Disember 2014 (SKPM 2003)

SEKOLAH MENENGAH

1 Mac 2015 hingga 12 April 2015 (SKPM 2010)

1 Mac 2015 hingga 12 April 2015 (SKPM 2003)

 

Tapak Autokira SKPM 2003 boleh dimuat turun di nkra.moe.gov.my pada ;

1 November 2014 (SR)

25 November 2014 (SM)

 

Pihak sekolah perlu log in terdahulu dan klik pada pautan Muat Turun Dokumen

MAKLUMAN

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkenaan Band dan Ranking Sekolah Menengah, sila emelkan kepada hakim@padu.edu.my


PERUBAHAN USERID UNTUK SEKOLAH DI PPD LEDANG

MAKLUMAN.

KOD SEKOLAH DI PPD LEDANG TELAH DIKEMASKINI.

Sila gunakan kod sekolah yang baru.

Contoh: PGBJBA9019. Katalaluan masih yang lama.


LOGIN
    
UserID Password
    (case-sensitive)

First time login! Please change password after success login.
    
Helpdesk
Sila hubungi Pegawai yang berkenaan.
Perkara
Nama
No Tel
UNIT NKRA
 HELPDESK
(Lupa id & kata laluan?)
8872 1535 / 8872 1536
LINUS
Sila hubungi FasiLINUS daerah masing-masing atau UNIT NKRA

SKPM JNJK 8884 4353 / 4731
SBT KPI

Annex2.0
03-8321 7443
03-8321 7445
SAPS JU, PPD, JPN


Penentuan Band
Band
SM
SR
1
 >= 90
>= 85
2
80-89.99
75-84.99
3
70-79.99
65-74.99
4
60-69.99
55-64.99
 5 50-59.99
45-54.99
 6 40-49.99
35-44.99
 7 <= 39.99
<= 34.99
Hakcipta © 2015 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM).
PENAFIAN : Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan
yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.
2015-03-30 12:24:55