Announcements
KOD SEKOLAH PPD LEDANG

Kod sekolah PPD Ledang telah dikemaskini. Sila gunakan userid yang baru. Contoh: PGBJBA9019. Katalaluan masih yang lama.


PERUBAHAN USERID UNTUK SEKOLAH DI PPD LEDANG

MAKLUMAN.

KOD SEKOLAH DI PPD LEDANG TELAH DIKEMASKINI.

Sila gunakan kod sekolah yang baru.

Contoh: PGBJBA9019. Katalaluan masih yang lama.


LOGIN
    
UserID Password
    (case-sensitive)

First time login! Please change password after success login.
    
Helpdesk
Sila hubungi Pegawai yang berkenaan.
Perkara
Nama
No Tel
UNIT NKRA
 HELPDESK
(Lupa id & kata laluan?)
8872 1535 / 8872 1536
LINUS
Sila hubungi FasiLINUS daerah masing-masing atau UNIT NKRA

SKPM JNJK 8884 4353 / 4731
SBT KPI

Annex2.0
03-8321 7443
03-8321 7445
SAPS JU, PPD, JPN


Penentuan Band
Band
SM
SR
1
 >= 90
>= 85
2
80-89.99
75-84.99
3
70-79.99
65-74.99
4
60-69.99
55-64.99
 5 50-59.99
45-54.99
 6 40-49.99
35-44.99
 7 <= 39.99
<= 34.99
Hakcipta © 2015 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM).
PENAFIAN : Kementerian Pelajaran Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan
yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman web ini.
2015-07-29 05:45:09